Innowacyjne komponenty do produkcji kremowych lodów w oparciu o białko roślinne

 

Projekt POPW.01.01.02-18-0007/19-00 „Innowacyjne komponenty do produkcji kremowych lodów w oparciu o białko roślinne” współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowa: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Tytuł projektu: „Innowacyjne komponenty do produkcji kremowych lodów w oparciu o białko roślinne”

Cel ogólny projektu: Wprowadzenie na rynek produktów spożywczych wyprodukowanych w oparciu o białko roślinne i jednocześnie wolnych od sztucznych dodatków do żywności.

Planowane efekty: Rezultatem projektu jest wprowadzenie na rynek polski i zagraniczny kremowych lodów rzemieślniczych (wegańskich) opartych całkowicie o surowce roślinne. Oferowane przez spółkę komponenty do produkcji lodów rzemieślniczych są całkowicie wolne od sztucznych dodatków do żywności (stabilizatorów, emulgatorów, aromatów, barwników itp.) przy jednoczesnym zachowaniu optymalnych parametrów fizyko-chemicznych i sensorycznych wpływających na jakość lodów ( tj. smak, zapach, stopień napowietrzenia, topliwość, kremistość).

Wartość projektu: 1 115 556,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 899 644,00 zł